Proč věříme na anděly?

Každý z nás má svého Anděla strážného. I ten, kdo na ně tak úplně nevěří, se často přistihne, jak toho svého Anděla prosí, aby mu pomohl, ochránil ho, navedl na správnou cestu. Kdo ten Anděl ale vůbec je? A proč na ně věříme, i když o nich tak málo víme?

 

Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku…

Anděl je nadpřirozená mytická bytost, kterou považujeme za jakéhosi prostředníka mezi lidmi a Bohem. Chrání nás, naše blízké, naše domovy, pomáhá nám a naslouchá. Je neviditelný, přesto náš nejbližší. Ví o nás i to, co si sami nechceme připustit. Obraceli jsme se k němu už jako malé děti. I když nevědomky.

Slovo anděl má původ v řeckém angelos neboli posel, je nositelem zpráv a poselství mezi Bohem a lidmi. Najdeme ho skoro v každém náboženství. Když se někomu zjeví, má podobu bezpohlavní bytosti s labutími křídly. Je oblečený do volných bílých šatů a září světlem.

  • Starý zákon považuje existenci andělů za prostý fakt. Jsou označováni za boží posly i syny boží. Není jasné, zda mají andělé vlastní inteligenci a svobodnou vůli, nebo jsou jen prostředníky a tlumočníky mezi člověkem a bohy.
  • Nový zákon hovoří o andělech jako o Božích poslech a služebnících. Byl to právě Anděl, kdo předpověděl narození Jana Křtitele Zachariášovi, narození Krista Panně Marii a pastýřům. Josefovi zase ve snu sdělí původ Mariina těhotenství a pošle ho do Egypta, aby byl Ježíš zachráněn před Herodem. Stejně tak zvěstovali i Ježíšovo zmrtvýchvstání.
  • Islám považuje víru v anděly za nezbytnou součást víry muslimů.

 

ERP-ANGEL-MG_1

 

Proč na anděly věříme?

Když si sami nevěříme, potřebujeme poradit, nasměrovat, hledáme u někoho radu. A na koho jiného se obrátit než na bytost, která je nám nejbližší?

Strážní andělé tu jsou vždycky, když je potřebujeme. Pomohou nám v těžkých chvílích, navedou na správnou cestu, posílí důvěru v nás samé. Jejich pomoc přichází skrz znamení a sny. Kdo na ně nevěří, ten pomocnou ruku snadno přehlédne.

Náš tip: Chcete mít svého anděla strážného ještě blíž? Přivolejte ho k sobě třeba šperkem s motivem anděla nebo andělských křídel.

 

Jak o sobě andělé dávají vědět?

  • Z ničeho nic se kolem vás objevují bílá peříčka? Nejsou náhodou od anděla?
  • Vidíte kolem sebe samé jedničky? 11, 111, 11:11? Andělé chtějí, abyste věnovali pozornost svým myšlenkám a pocitům.
  • Oblíbeným andělským poselstvím jsou i mraky. Obracíte neustále zrak na oblohu a nemůžete se od ní odtrhnout? Andělé s vámi chtějí navázat kontakt.
  • Už tak dlouho hledáte odpověď na svou otázku, ale ne a ne ji najít. Najednou, z ničeho nic, zabliká žárovka, zašumí televize a řešení je na světě. Poděkujte andělům.
  • Vidíte často duhu? I to je andělské znamení.
  • I když jste v chladu, sami a není vám do zpěvu, najednou pocítíte příjemné teplo, vidíte světlo nebo pocítíte lásku. I tak se může projevit andělské znamení.

 

Andělé nás provází na každém kroku. Jsou tu pro nás vždycky, když je potřebujeme. Abychom jim ale porozuměli, je třeba v ně věřit. Jak jste na tom vy?

 

ERP-ANGEL-R_1