Motiv Hvězda

Hvězda je symbol naděje, výjimečnosti a věčného života. Podporuje dlouhodobou motivaci, sebedůvěru a pozitivní postoj. Odvrací všechno zlé a má kouzelnou moc, která může rozjasnit i vaše životy a nasměrovat vás na správnou cestu. Se zářící hvězdou se už nikdy neztratíte.

 

Symbolika hvězd

Lidé k hvězdám už od pradávna vzhlížejí s úctou a respektem. Spojují je s lidským osudem, vykládají si je jako božská znamení.

Už odpradávna hvězda sloužila jako symbol vítězství duchovního principu nad tím materiálním. V mytologii ji zase označovali za spojení Nebe a Země. Hvězda byla jako symbol oblíbená u starověkých národů. Znak pěticípé hvězdy se dokonce objevoval na amuletech a měl chránit před zlými silami.

 

Božská podstata hvězd

Lidé si jimi vysvětlovali jevy, které si jinak vysvětlit nedokázali. Už v Mezopotámii lidé věřili, že všechno, co se děje na nebi se odrazí v jejich životech. S tím souvisí i víra v to, že lidskou budoucnost lze z hvězd vyčíst. Předvídání budoucnosti je ostatně předmětem astrologie i dnes.

 

Hvězdy ovlivňují běh lidského života a osud člověka

Každá hvězda na obloze někomu patří. Na nebi se objeví hned při jeho narození, ve chvíli, kdy člověk zemře, hvězda zhasne a spadne.

Stejně tak bylo zakázáno na hvězdy ukazovat, aby člověk náhodou neukázal na tu svou hvězdu, která se tam pak neudrží, spadne a člověk zemře.

 

 IMG_6935 (1)

 

Postavení hvězd předpovídá osud

Lidé věřili, že konec světa přijde ve chvíli, kdy planety dosáhnou svého výchozího vzájemného postavení ve vesmíru, které měly už při vzniku světa.

 

Betlémská hvězda a Ježíš Kristus

Betlémská hvězda měla třem králům ukázat cestu z východu k Ježíškovi. Se symbolikou hvězd je spojována i Panna Marie, která byla zobrazována jako apokalyptická žena s hvězdami kolem hlavy.

 

Hvězdy sloužily i námořníkům

Hvězdy pro námořníky znamenaly orientaci a ukazovaly jim cestu k cíli. Stejně tak ukazují nám směr, kam máme jít.

 

Hvězdu dnes známe jako „pentagram“

Hvězda je dnes známá jako pentagram díky řeckému jazyku, je symbolem mnohých států, v lidech aktivuje vnímání spravedlnosti a naděje.

 

Každý má na nebi svou hvězdu. Proč si ji ale nepřitáhnout blíž? Pořiďte si šperk s motivem hvězdy a nechte se jí vést. Jasná hvězda vám ukáže správný směr, přinese do vašeho života štěstí a radost.