Strom života

Symbol jednoty, stvoření, zrození, síly, ochrany i plodnosti. Strom života prošel během let dlouhou

cestu. Díky mnoha výkladům se stal opravdu důležitým symbolem a součástí snad všech civilizací a
vyznání.

nahled_kolaz_button2_C 

Strom života 
Je spojen s narozením, životem i smrtí. Symbolizuje životní sílu i nesmrtelnost.
Kořeny stromu jsou hluboko v zemi, odkud čerpají živiny a sílu. Kmen stojí v prostoru a větve se
košatí do všech světových stran. Koruna míří k Nebesům, odkud čerpá vesmírnou energii. V minulosti
se stromům zasvěcovaly háje nebo celé lesy. Měly hluboký duchovní význam a léčivou moc.
Dává najevo sílu, ale i křehkost našeho bytí.

 

IMG_5126

Jaký je jeho význam?
Symbol stromu života nás provází už po tisíce let a je zapsán hluboko v našem podvědomí. Je součástí
mnoha kultur i náboženství. Univerzální symbol stvoření, života, moudrosti, plodnosti, jednoty.

  • V životě nejste nikdy sami. Jste součástí světa kolem vás, který vás ovlivňuje a formuje.
  • Symbol zrození, životní síly i vitality. Dodá vám sílu do nového začátku, naplní vás dobrou
    náladou a pozitivním myšlením.
  • Symbol rodiny. Strom vyklíčí ze semínka, roste a košatí. Roste do výšky a plodí ovoce, které
    dá život další generaci. Jinak tomu není ani v rodině.

 

IMG_5140

 

Strom života vs. křesťanství
Strom života vyrostl v Rajské zahradě, hned vedle stromu poznání dobra a zla. Nebyl to ale ve
skutečnosti jen jeden strom? Názory se různí. Je spojen s narozením, životem, smrtí i
znovuzrozením.
Symbolizuje život v Rajské zahradě před tím, než slizký had přesvědčil Adama a Evu k prvnímu hříchu.
Utržení zakázaného ovoce. Po něm následoval pád a zkáza.

 

Strom nesmrtelnosti
Strom života – v Koránu strom nesmrtelnosti. Příběh je velmi podobný tomu křesťanskému.
Verš 7:19 říká: „A ty, Adame, obývej s manželkou svou ráj! Jezte, z čeho se vám zachce, ale
nepřibližujte se k tomuto stromu, abyste se nestali nespravedlivými!“

 

IMG_5129

 

Egyptská mytologie ho také opěvuje
Podle mytologie starověkého Egypta byl za strom života považován akát bílý, který patřil egyptské
bohyni Iusaaset. Rostl uprostřed dvou světových stran:

  • Východ symbolizoval východ Slunce a začátek života
  • Západ jako symbol západu slunce a smrt.

 

Čínský strom života = Broskvoň
Čínským stromem života je kouzelná broskvoň, na které se jednou za 3 tisíce let urodí jedna jediná
broskev. Kdo ji sní, ten se stane nesmrtelným. Její kořeny hlídá drak, korunu ochraňuje mýtický fénix.

 

Mayský strom světa

Spojuje podsvětí, svět a nebe. Kořeny, kmen a koruna s větvemi. Strom všeho stvoření, který sahá do
všech stran. Představuje vesmírnou osu, po které se pohybují duše zemřelých.

 

IMG_5132

 

Strom života nás provází od nepaměti
Jak je vidět, strom života provází naše životy už dlouhou dobu. Symbolizuje propojení čtyř zemských
elementů (Zemi, Oheň, Vodu, Vzduch). V zemi jsou kořeny. Z listů, mezi kterými je vzduch, kape
voda. Oheň symbolizuje chemickou přeměnu oxidací. Představuje vzájemnou propojenost všeho
živého.

 

Máte už svůj strom života?
Šperky se stromem života jsou symbolem stvoření, života, moudrosti a stability. Svou majitelku
ochrání před zlem, přinesou jí klid a lásku.

Z našeho stromu života budete sklízet plody, které jinde nenajdete. Životní sílu i nesmrtelnost. Plodí
stále dokola a vůči škůdcům je zcela imunní. Jeho základní živinou je Vaše LÁSKA.
I sám život se lépe snáší ve dvou, proto by byla věčná škoda mít jen jeden šperk se stromem života.
K náhrdelníku si pořiďte i náušnice a naopak. Náušnice skvěle doplní náhrdelník.

 

IMG_5121