Jaký je význam kříže jako symbolu?

Mnoho lidí nosí šperky nebo různé přívěšky ve tvaru kříže. Přitom ne všichni z nich jsou nábožensky založení. Proč? Jaký k tomu mají důvod? A znají ho vůbec?

ERN-LILCROSS-ZI

 

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů. Používají ho mnohá náboženství, nejvíc ale křesťané. Počátky kříže jako symbolu nacházíme v nářadí, kterým se rozněcoval oheň.

 • Pramanta (nebozez) měla tvar písmene T. Jejím vrtěním se zažehl oheň.
 • Kříž ze dvou dřívek, v jejich křížení byla jamka.

 

Toto nářadí nosili lidé neustále u sebe. Oheň totiž považovali za jednu z nejblahodárnějších věcí na světě. Poskytoval teplo, umožňoval upravit pokrmy, ve tmě chránil před divokou zvěří. I to je jeden z důvodů, proč se symbol kříže už v dávné minulosti začal vyobrazovat na mince, nádoby i postavy.

 

Poprvé se s křížem jako symbolem křesťanství setkáváme až na počátku 2.století, opravdu prosazovat se ale začal ještě později, až v 5.století. Tehdy se objevil kříž s Ježíšovým tělem na dveřích baziliky S.Sabina na římském Aventinu.

ERN-LILCROSS-ZI_2

 

Jak kříž vypadá?

Kříž je geometrický obrazec, který se skládá ze dvou úseček (někdy dvou obdélníků) svírajících pravý úhel. Symbolizuje nástroj pro popravu ukřižováním, může označovat i rozdělení světa na 4 elementy či světové strany.

 

Kříž a náboženství

 • křesťanství je symbolem vítězství Krista nad smrtí a hříchem.
 • Keltský kříž symbolizoval koloběh života. Střídání ročních období a s tím související svátky Samain, Imbolc, Beltine a Lugnasad.
 • Pohané měli „sluneční kříž“, který znázorňoval putování Slunce ročními obdobími.
 • Nilský kříž symbolizuje v Egyptě život.

 

Čtěte také: Co kříž znamená?

 

ERN-LILCROSS_1

 

Kříž jako symbol ochrany

Vstřebává negativní energii a přemění ji na pozitivní. Je mostem do jiných rovin bytí, symbolizuje všechny protiklady přírody v harmonické rovnováze.

 • Světlo a tma
 • Nebe a země
 • Pravda a lež

 

Představuje čtyři světové strany, koloběh roku, dvě síly (aktivní mužské a pasivní ženské síly) v nitru člověka. Je setkáním dvou směrů, horizontály a vertikály.

 • Horizontální rameno kříže symbolizuje podvědomí, energii vody a ženský aspekt. Je kratší a přesně vymezené,
 • Vertikální rameno zase vědomí, mužský aspekt a energii ohně. Své kořeny má v zemi, sahá až k nebi.
 • Středem je bod, od kterého se buduje pochopení prostoru (nad, pod, vpravo, vlevo). Vzniká zde láska a úcta.

 

Na křižovatkách se setkávají osudy, dělají rozhodnutí, volíme cestu, kudy se vydáme. A to je podstata kříže. Setkání a tajemství.

 

Hledáte i vy pomocníka, který vás ochrání a pomůže dělat správná rozhodnutí? Šperk ve tvaru kříže vás bude navigovat na všech důležitých životních křižovatkách, pomůže udržet životní rovnováhu. Tak už neváhejte a poddejte se jeho kráse i silám.